Finnås Kraftlag er eit samvirkelag på Bømlo. I vedtektene § 2 står det at Kraftlaget kan dela ut gåver til tiltak med allmennyttige føremål i konsesjonsområde.

  • Søknader om stønad til større prosjekt ( kostnadsramme over kr 400 000,-) vert handsama av årsmøtet, og har søknadsfrist 31.desember.
  • I tillegg har årsmøtet i ei årrekke sett av 1 million kroner til eit gåvefond, som vert disponert av styret. Søknadsfrist til gåvefondet er 15.september.