Finnås Kraftlag er eit samvirkelag på Bømlo. I vedtektene § 2 står det at Kraftlaget kan dela ut gåver til tiltak med allmennyttige føremål i konsesjonsområde.

Finnås Kraftlag deler ut gåver til allmennyttige føremål, og me har to ulike søknadsordningar:

Prosjektkostnadar under kr. 400.000 – søknadsfrist 15. september

Årsmøtet har sett av 1,2 millionar kroner til gåvefondet. Styret disponerer desse midlane, og det er søknadsfrist den 15. september

Prosjektkostnadar over kr. 400.000 – søknadsfrist 31. desember

Prosjekt med kostnadar over 400.000 kan søkja om gåver, og søknadane vert avgjort av årsmøtet

kajakkpadlere i solnedgang

Foto: