Forklaring til Appen

Når appen vert opna, viser den ei oversikt over dine privateabonnement hos Finnås Kraftlag og nøkkelopplysningar om kostnadar for desse abonnementa hittil i denne månaden. Denne visninga er kalla "Oversikt" Det er mogleg å klikke seg inn på alle dei ulike firkantane for å få opp meir detaljert informasjon.

Mine adresser

 

For at Appen skal vera så oversiktleg som mogleg, er det ikkje forklarande tekst på alle kurver og grafar.

Nedanfor har me forsøkt å forklare kva informasjon ein kan hente ut frå dei ulike kurvene som vert presentert i Appen.

Straumkostnad pr. døgn:

Forklaring straumpris

Straumstøtta frå staten er eit estimat basert på gjennomsnittleg kraftpris hittil i inneverande månad. Dersom kraftpris går opp/ned resten av månaden vil kompensasjonssatsen endre seg. Kostnad for nettleige kjem i tillegg.

 

Nettleige

Forklaring nettleige

 

Tilbakemelding på appen

For dei av våre kundar som vel å teste appen, set me pris på tilbakemelding dersom de finn feil eller manglar i appen. Nedanfor er det eit skjema som kan nyttast til slik tilbakemelding.