Me har no laga ein video som forklarer og viser kvar du finn informasjon om dine kundeforhold i konsernet Finnås kraftlag SA.

Filmen forklarer kvifor me har måtta opprette to versjonar av "Mi side" og korleis du kan bruke desse til å finne ulik informasjon.

Me håpar videoen kan hjelpe deg til å få betre oversikt over kvar informasjonen ligg lagra.

Sjå videoen her (MP4, 26MB)