• Driftsmelding Nett 23. Februar (09:49)

    Grunna omlegging av lågspentnettet i Bergevegen vert det straumstans måndag 26.februar 2018 frå kl 09:00-14:00 for kundar på trafokrets Furuneset kurs B (deler av Furuneset). Kundar som vert råka av straumstansen vil få varsel på SMS. Nettet må heile tida reknast som spenningsførande! Me seier oss leie for umaken!

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7