• Driftsmelding Nett 20. Januar (08:00)

    Mandag 21. januar vert det straumstans for kundar på trafokrets Urdo på inntil 3 timar mellom kl. 09:00 og kl. 12:00 grunna arbeid i lågspentnettet. Gjeld kundar frå Urdo til og med Urdastølen. Nettet må til ei kvar tid reknast som spenningsførande då straumen vil koplast inn utan varsel. Me seier oss leie for umaken!

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7