• Driftsmelding Nett 22. Oktober (19:00)

    Onsdag 24. oktober vert det straumstans for kundar på Sætre, Ådnanes, Gilje Vassverk (Ådnanesvegen), Tormodsæter, Gjeravågen og Kattanakkseko på inntil 3 timar mellom kl. 09:00 og kl. 12:00 grunna vedlikehaldsarbeid på høgspentnettet. Nettet må til ei kvar tid reknast som spenningsførande då straumen vil koplast inn utan varsel. Me seier oss leie for umaken

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7