• Driftsmelding Nett 13. Desember (09:18)

    Fredag 14/12 blir det fleire straumstansar grunna vedlikehaldarbeid. Varsel gjeld for kundar knytt til desse trafokretsane: ▪️T053L Lønning ▪️T279L Hovlandsfeltet inntil 1 time mellom ‪kl. 08:30‬ og ‪kl. 09:30‬ Trafokrets: ▪️T162L Bømmelhamn inntil 0,5 time mellom ‪kl. 10:00‬ og ‪kl. 10:30‬ Trafokrets: ▪️T193L Hillestveitfeltet Sør inntil 0,5 time mellom ‪kl. 11:00‬ og ‪kl. 11:30‬ Trafokrets: ▪️T271L og T271M Vorland Vassverk inntil 1 time mellom ‪kl. 12:00‬ og ‪kl. 13:00‬ Kundar som har registrert mobiltelefon nummer på «Mi side» har fått SMS varsel. Nettet må til ei kvar tid reknast som spenningsførande då straumen vil koplast inn utan varsel Me beklagar ulempa dette medfører.

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7