• Driftsmelding Nett 26. Mars (10:12)

    Varsel om straumstans! Onsdag 27. mars blir det straumstans for kundar i frå Steganeset til Kruneneset på inntil 3 timar i frå kl. 0930 til 1230, grunna arbeid i høgspentnettet. Nettet må til ei kvar tid reknast som spenningsførande då straumen vil koplast inn utan varsel. Me seier oss leie for umaken

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7