• Driftsmelding Nett 25. April (09:10)

    Torsdag 26.april vert det straumstans grunna vedlikehald, for kundar på følgjande trafokretsar: ▪️Klovøy frå kl. 09:30 – 10:30. ▪️ Hestenes frå kl. 09:30 - 12:30 Nettet må til ei kvar tid reknast som spenningsførande, då straumen vil koplast inn utan varsel. Me seier oss leie for umaken!

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7