• Driftsmelding Nett 22. Mai (16:00)

    Varsel om straumstans! Det vert straumstans for enkelt kundar i området Smievegen 3-20 onsdag 23. mai kl. 0900 – 1030, grunna ombygging av lågspentnettet. Nettet må til ei kvar tid reknast som spenningsførande, då straumen vil koplast inn utan varsel. Me seier oss leie for umaken!

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7