Heimeladar levert av Finnås kraftlag

Kvit_Bil

Trygg heimelading ved bruk av eigen dedikert lader.
Ferdigmontert frå kun 410,- per månad i 36 månader.


Bestill ladar til din elbil frå ditt lokale kraftlag. Er du kraftkunde hos Finnås Kraftlag AS, tilbyr me tre års rentefri nedbetaling. Er du medlem får du i tillegg kjøpsutbytte på denne handelen.

 

Heilt enkelt:

►Undersøk kva kontakt som passar din bil og kor lang kabel du treng. Er du i tvil om kva kontakt din bil har. Sjå figur lenger ned på sida? 

►Bestill på vår nettside via bestillingsskjema. (Sjå også nedst på sida)

►Moster Elektro kontaktar deg for å avtale synfaring.

►Synfaringa vil avdekke om det er nødvendig med meir utstyr eller arbeid ut over vår standard installasjonspakke. Du vil få informasjon om dette direkte frå Moster Elektro.

►Ca. 14 dagar etter synfaring er ladar montert og du kan lade trygt og raskt via din eigen heimeladar. NB! i ferieperiodar må ein rekne med noko lenger montasjetid.

►Nedbetaling startar og vert krevd inn via straumrekninga dei neste 36 månadane.

Vår anbefalte ladar: Wallbox Pulsar Plus

 • Høg yting i kompakt design som er plasseringsvennleg
 • Kvit eller svart utgåve
 • Integrert ladekabel på fem meter. Kan velje 7 meter ved type 2
 • Standard installasjon er inkludert
 • Opp til 32A ladestraum (22 kW ladeeffekt på 3-fas 400V)
 • Juster ladestraumen trinnlaust 6-32A via APP
 • Kan leverast med Powerboost som automatisk justerer ladestraumen slik at totalforbruket ikkje overstig bustaden sin maksimalstraum (Tilleggskostnad)

Vår anbefalte ladar:

Wallbox Pulsar pluss

Andre ladarmodellar som kan veljast mot pristillegg:

Commander 2

Wallbox Copper SB

 


Det er berre tre ting du må sjekke før du bestiller

 1. Kva type kontakt har din bil, Type 1 eller Type 2?
 2. Kva farge passar veggen din best, svart eller kvit?
 3. Kor lang leidning treng du, 5 eller 7 meter?

Type1_eller_Type2

Om du for eksempel skiftar bil og må endre til kabel av type 2, kan du bestille byte av kabel hos vår samarbeidspartnar Moster Elektro.

Standard vilkår

 • Montering, tilkopling, konfigurering og test av ladestasjon
 • 1 stk. dedikert kurs med opptil 32A automatsikring
 • 15 meter kabel forlagt opent på vegg og eventuelt i eksisterande røyr
 • 2 stk. kabelgjennomføringar i trevegg og 1 stk. innføring i sikringsskåp på vegg
 • Montørreise i Bømlo Kommune
 • 4 timar monteringsarbeid
 • Dokumentasjon av utført arbeid

Denne installasjonen vil være dekkande for dei fleste. Om du treng overspenningsavleiar, kjem kostnaden for dette i tillegg. Ein må og pårekne ein tilleggskostnad om det ikkje er plass i sikringsskåpet til alt nødvendig utstyr. Fordelen med å velja oss er at vår lokale samarbeidspartnar Moster Elektro tilbyr synfaring der du som kunde får vite om alle kostnadar som eventuelt kjem i tillegg. Eventuelt ekstraarbeid vert eit skriftleg tilbod mellom Moster Elektro og kunde.

Effekt og ladestraum avheng av inntaket til bygningen og kapasiteten i straumnettet. Om det ikkje er kapasitet i nettet til 32A ladestraum, kan ladaren justerast ned til lågare ladestraum.

Bestill ladar:

Nedst i skjema må du krysse av for at du aksepterer avtalevilkåra (PDF, 200KB)

Sort_Kabelholder

Betalingsløysing(NB! Krav om kjøp av kraft frå Finnås kraftlag AS)