Heimeladar levert av Finnås kraftlag

Kvit_Bil

Trygg heimelading ved bruk av eigen dedikert lader.
Ferdigmontert frå kun 410,- per månad i 36 månader.


Bestill ladar til din elbil frå ditt lokale kraftlag. Er du kraftkunde hos Finnås Kraftlag AS, tilbyr me tre års rentefri nedbetaling. Er du medlem får du i tillegg kjøpsutbytte på denne handelen.

 

Heilt enkelt:

►Undersøk kva kontakt som passar din bil og kor lang kabel du treng. Er du i tvil om kva kontakt din bil har. Sjå figur over dei ulike typane lenger ned på sida.

►Bestill på vår nettside via bestillingsskjema. (Sjå også nedst på denne sida)

►Moster Elektro kontaktar deg for å avtale synfaring.

►Synfaringa vil avdekke om det er nødvendig med meir utstyr eller arbeid ut over vår standard installasjonspakke. Du vil få informasjon om dette direkte frå Moster Elektro.

►Ca. 14 dagar etter synfaring er ladar montert og du kan lade trygt og raskt via din eigen heimeladar. NB! i ferieperiodar må ein rekne med noko lenger montasjetid.

►Nedbetaling startar og vert krevd inn via straumrekninga dei neste 36 månadane.

Vår anbefalte ladar: Wallbox Pulsar Plus

 • Høg yting i kompakt design som er plasseringsvennleg
 • Kvit eller svart utgåve
 • Integrert ladekabel på fem meter. Kan velje 7 meter ved type 2
 • Standard installasjon er inkludert
 • Opp til 32A ladestraum (22 kW ladeeffekt på 3-fas 400V)
 • Juster ladestraumen trinnlaust 6-32A via APP
 • Kan leverast med Powerboost som automatisk justerer ladestraumen slik at totalforbruket ikkje overstig bustaden sin maksimalstraum (Tilleggskostnad)

Vår anbefalte ladar:

Wallbox Pulsar pluss

Andre ladarar:

Wallbox Copper SB

Wallbox Commander 2

Sjå og vår prisliste (PDF, 184KB) for fullstendig oversikt over prisar og modellar.


Det er berre tre ting du må sjekke før du bestiller

 1. Kva type kontakt har din bil, Type 1 eller Type 2?
 2. Kva farge passar veggen din best, svart eller kvit?
 3. Kor lang leidning treng du, 5 eller 7 meter?

Type1_eller_Type2

Om du for eksempel skiftar bil og må endre til kabel av type 2, kan du bestille byte av kabel hos vår samarbeidspartnar Moster Elektro.

Standard vilkår

 • Montering, tilkopling, konfigurering og test av ladestasjon
 • 1 stk. dedikert kurs med opptil 32A automatsikring
 • 15 meter kabel forlagt opent på vegg og eventuelt i eksisterande røyr
 • 2 stk. kabelgjennomføringar i trevegg og 1 stk. innføring i sikringsskåp på vegg
 • Montørreise i Bømlo Kommune
 • 4 timar monteringsarbeid
 • Dokumentasjon av utført arbeid

Denne installasjonen vil være dekkande for dei fleste. Om du treng overspenningsavleiar, kjem kostnaden for dette i tillegg. Ein må og pårekne ein tilleggskostnad om det ikkje er plass i sikringsskåpet til alt nødvendig utstyr. Fordelen med å velja oss er at vår lokale samarbeidspartnar Moster Elektro tilbyr synfaring der du som kunde får vite om alle kostnadar som eventuelt kjem i tillegg. Eventuelt ekstraarbeid vert eit skriftleg tilbod mellom Moster Elektro og kunde.

Effekt og ladestraum avheng av inntaket til bygningen og kapasiteten i straumnettet. Om det ikkje er kapasitet i nettet til 32A ladestraum, kan ladaren justerast ned til lågare ladestraum.

Bestill ladar:

Nedst i skjema må du krysse av for at du aksepterer avtalevilkåra (PDF, 200KB)

Sort_Kabelholder

Betalingsløysing(NB! Krav om kjøp av kraft frå Finnås kraftlag AS)