Heimeladar levert av Finnås kraftlag

Kvit_Bil

Trygg heimelading ved bruk av eigen dedikert lader.
Ferdigmontert frå kun 411,- per månad i 36 månader.


Bestill ladar til din elbil frå ditt lokale kraftlag. Er du kraftkunde hos Finnås Kraftlag AS, tilbyr me tre års rentefri nedbetaling. Er du medlem får du i tillegg kjøpsutbytte på denne handelen.

 

Slik går du fram:

►Sjekk ut våre ladarar og bestem deg for ein modell som passar deg

►Moster Elektro kontaktar deg for å avtale synfaring.

►Synfaringa vil avdekke om det er nødvendig med meir utstyr eller arbeid ut over vår standard installasjonspakke. Du vil få informasjon om dette direkte frå Moster Elektro.

►Ca. 14 dagar etter synfaring er ladar montert og du kan lade trygt og raskt via din eigen heimeladar. NB! i ferieperiodar må ein rekne med noko lenger montasjetid.

►Nedbetaling startar og vert krevd inn via straumrekninga dei neste 36 månadane. Nedbetalingsordninga krev at ein er straumkunde hos Finnås Kraftlag AS heile nedbetalingsperioden. Dersom ein byter til anna kraftleverandør vil restsum av nedbetalinga verta fakturert på neste faktura.

Ladarar me tilbyr:

Zaptec Go

Zaptec Go Elbilladar

Populær ladar produsert i Noreg.

 • Eco mode - Lad når straumen er rimelegast
 • Justerbar ladeeffekt opp til 22kW (maks 32A)
 • Integrert 4G (støttar og Wifi)
 • Ladekabel er ikkje inkludert
 • Lastbalansering mogleg med Zaptec Sense
 • Fleire fargar på forespørsel og med pristillegg
 • kr. 426,- pr. mnd i 36 månadar totalt kr. 15 331,-

Wallbox Pulsar Max

Wallbox Pulsar Max

 • Høg yting i kompakt design som er plasseringsvennleg
 • Svart utgåve
 • Integrert ladekabel på 7 meter type 2
 • Standard installasjon er inkludert
 • Opp til 32A ladestraum (22 kW ladeeffekt på 3-fas 400V)
 • Juster ladestraumen trinnlaust 6-32A via APP
 • Kan leverast med Powerboost som automatisk justerer ladestraumen slik at totalforbruket ikkje overstig bustaden sin maksimalstraum (Tilleggskostnad)
 • Kr. 460,- pr. mnd i 36 månadar, totalt kr. 16 548,-

Easee home

Easee heimelader

 

Den 12/6-2023 har Nkom gått ut i media og sagt at dei ikkje vil protestere mot  Elsäkerhetsverkets sin konklusjon. Dermed har Finnås Kraftlag stoppa salet av denne ladaren frå den 12/6-2023. Nkom og DSB har samtidig sagt at dei ikkje vil fråråde å bruke eksiterande ladarar som allereie er montert.

Råd til deg som har Easee-lader | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)
Easee hevdar denne ladaren oppfyller alle krav og er trygg å bruke.

 • Justerbar ladeeffekt 1,4 - 22kW (maks 32A)
 • Integrert 4G (støttar og Wifi)
 • Ladekabel er ikkje inkludert
 • Fleire fargar på forespørsel
 • Kan leverast med Easee Equalizer (Tilleggskostnad)
 • kr. 438,- pr. mnd i 36 månadar totalt kr. 15 768,-
 • Easee Equalizer HAN-port modul (Trådlaus lastbalansering) kr. 1 200,- eller 33.34,- pr. mnd.

Standard vilkår

 • Montering, tilkopling, konfigurering og test av ladestasjon
 • 1 stk. dedikert kurs med opptil 32A automatsikring
 • 15 meter kabel forlagt opent på vegg og eventuelt i eksisterande røyr
 • 2 stk. kabelgjennomføringar i trevegg og 1 stk. innføring i sikringsskåp på vegg
 • Montørreise i Bømlo Kommune
 • 4 timar monteringsarbeid
 • Dokumentasjon av utført arbeid

Denne installasjonen vil være dekkande for mange. Om du treng overspenningsavleiar, kjem kostnaden for dette i tillegg. Ein må og pårekne ein tilleggskostnad om det ikkje er plass i sikringsskåpet til alt nødvendig utstyr. Fordelen med å velja oss er at vår lokale samarbeidspartnar Moster Elektro tilbyr synfaring der du som kunde får vite om alle kostnadar som eventuelt kjem i tillegg. Eventuelt ekstraarbeid vert eit skriftleg tilbod mellom Moster Elektro og kunde.

Effekt og ladestraum avheng av inntaket til bygningen og kapasiteten i straumnettet. Om det ikkje er kapasitet i nettet til 32A ladestraum, kan ladaren justerast ned til lågare ladestraum.

Bestill ladar:

Nedst i skjema må du krysse av for at du aksepterer avtalevilkåra (PDF, 200KB)


Betalingsløysing(NB! Krav om kjøp av kraft frå Finnås kraftlag AS)
 


Sort_Kabelholder 

Kabelholdar Easee

Kabel 2+2