Heimeladar levert av Finnås kraftlag

Ladar og smart strømstyring

Kjøp pakkeløysinga med ladar og smart strømstyring, og få ENOVA støtte.

Klikk her for å lese meir

 

Trygg heimelading ved bruk av eigen dedikert lader.
Ferdigmontert frå kun 411,- per månad i 36 månader.


Bestill ladar til din elbil frå ditt lokale kraftlag. Er du kraftkunde hos Finnås Kraftlag AS, tilbyr me tre års rentefri nedbetaling. Er du medlem får du i tillegg kjøpsutbytte på denne handelen.

 

Slik går du fram:

►Sjekk ut våre ladarar og bestem deg for ein modell som passar deg

►Moster Elektro kontaktar deg for å avtale synfaring.

►Synfaringa vil avdekke om det er nødvendig med meir utstyr eller arbeid ut over vår standard installasjonspakke. Du vil få informasjon om dette direkte frå Moster Elektro.

►Ca. 14 dagar etter synfaring er ladar montert og du kan lade trygt og raskt via din eigen heimeladar. NB! i ferieperiodar må ein rekne med noko lenger montasjetid.

►Nedbetaling startar og vert krevd inn via straumrekninga dei neste 36 månadane. Nedbetalingsordninga krev at ein er straumkunde hos Finnås Kraftlag AS heile nedbetalingsperioden. Dersom ein byter til anna kraftleverandør vil restsum av nedbetalinga verta fakturert på neste faktura.

Ladaren me tilbyr:

Zaptec Go

Zaptec Go Elbilladar

Populær ladar produsert i Noreg.

 • Eco mode - Lad når straumen er rimelegast
 • Justerbar ladeeffekt opp til 22kW (maks 32A)
 • Integrert 4G (støttar og Wifi)
 • Ladekabel er ikkje inkludert
 • Lastbalansering mogleg med Zaptec Sense
 • Kompatibel med EVA smart strømstyring
 • Fleire fargar på forespørsel og med pristillegg
 • kr. 426,- pr. mnd i 36 månadar totalt kr. 15 331,-

 

BEST I TEST: https://www.zaptec.com/no/kunnskapsbank/nyheter/best-i-test-i-norge-og-sverige

 

 • Zaptec Sense HAN-port modul (Trådlaus lastbalansering) kr. 1 440,-

Standard vilkår

 • Montering, tilkopling, konfigurering og test av ladestasjon
 • 1 stk. dedikert kurs med opptil 32A automatsikring
 • 15 meter kabel forlagt opent på vegg og eventuelt i eksisterande røyr
 • 2 stk. kabelgjennomføringar i trevegg og 1 stk. innføring i sikringsskåp på vegg
 • Montørreise i Bømlo Kommune
 • 4 timar monteringsarbeid
 • Dokumentasjon av utført arbeid

Denne installasjonen vil være dekkande for mange. Om du treng overspenningsavleiar, kjem kostnaden for dette i tillegg. Ein må og pårekne ein tilleggskostnad om det ikkje er plass i sikringsskåpet til alt nødvendig utstyr. Fordelen med å velja oss er at vår lokale samarbeidspartnar Moster Elektro tilbyr synfaring der du som kunde får vite om alle kostnadar som eventuelt kjem i tillegg. Eventuelt ekstraarbeid vert eit skriftleg tilbod mellom Moster Elektro og kunde.

Effekt og ladestraum avheng av inntaket til bygningen og kapasiteten i straumnettet. Om det ikkje er kapasitet i nettet til 32A ladestraum, kan ladaren justerast ned til lågare ladestraum.

Bestill ladar:

Nedst i skjema må du krysse av for at du aksepterer avtalevilkåra (PDF, 200KB)


Betalingsløysing(NB! Krav om kjøp av kraft frå Finnås kraftlag AS)
 


 Zaptec_Kabelholder

Kabel 2+2