Alle ladarane som Finnås Kraftlag sel kan styrast av ein APP.

I Appen kan ein justere ladestraum, sette start og stopptider og sjå status på ladinga.

Alt etter kva mobiltelefon ein har, kan ein laste ned APPen frå enten AppStore eller Google Play.

Føl ein av linkane nedanfor for ytterlegare informasjon

Produkter og tjenester - App - Easee

myWallbox|Wallbox