bømlabrua i solnedgong

Standard forbrukaravtalar

Hos EnergiNorge finn du standard avtalar for levering av kraft, nettleige og tilknyting til distribusjonsnettet.

Standard kraftleveringsavtalar   

Tinging av kraft

Ønskjer du å tinga kraft hos Finnås Kraftlag kan du fylle ut bestillingsskjema, eller senda e-post til oss med Tinging av kraft hos Finnås Kraftlag.

Kraftavtalar

Finnås Kraftlag tilbyr for tida fylgjande kraftavtalar:

  •    Kraft til spotpris pluss påslag (Spot On Bømlo)
  •    Næringsavtale med 12. mnd binding

Timesmålt avrekning

Finnås Kraftlag vil frå 1/1-2021 avrekne alle med AMS målar etter faktisk forbruk i kvar time.
Kundar utan AMS målar vil og bli avrekna time for time etter stipulert forbruk.

Fordelar:

  •    Betal for det straumen kostar når du brukar den 
  •    Lønsamt å spare straum i dei timane prisen er høg
  •    Bruk straumen når den er rimelegast. NB! Me oppmodar om at elektriske apparat som tørketrommel, vaskemaskin og oppvaskemaskin ikkje vert nytta på nattestid.