bømlabrua i solnedgong

Standard forbrukaravtalar

Hos Fornybar Norge  finn du standard avtalar for levering av kraft, nettleige og tilknyting til distribusjonsnettet.

Vilkår for våre standard kraftleveringsavtalar   

Kraftavtalar

Finnås Kraftlag tilbyr for tida fylgjande kraftavtalar:

  • Spot-On-Bømlo (Nordpool-spotpris pr. time + påslag 5 øre/kwh)
  • Smart-pluss-Timespot-Bømlo (Nordpool-spotpris pr. time + påslag 5 øre/kwh)

Tinging av kraft

Timesmålt avrekning

Finnås Kraftlag vil frå 1/1-2021 avrekne alle med AMS målar etter faktisk forbruk i kvar time.
Kundar utan AMS målar vil og bli avrekna time for time etter stipulert forbruk.

Fordelar:

  •    Betal for det straumen kostar når du brukar den 
  •    Lønsamt å spare straum i dei timane prisen er høg
  •    Bruk straumen når den er rimelegast. NB! Me oppmodar om at elektriske apparat som tørketrommel, vaskemaskin og oppvaskemaskin ikkje vert nytta på nattestid.