NVE opererer med fleire måtar å deklarere straumen som blir levert i stikkontakten.

Om ein ikkje kjøper opprinnelsesgaranti, kan ein rekne ut klimaavtrykket ved å bruke NVE si klimadeklarasjon for fysisk levert kraft. For 2019 var snittet etter NVE si berekning 17g Co2 pr. levert kilowatt time (kWh)

Sjå NVE sine sider for ytterlegare informasjon