Bømlo tilhøyrer prisområde NO2 (Kristiansand)

Årsaka til at me tilhøyrer dette prisområdet er at det er gode linjeforbindelsar innad i dette området. Det er derimot ikkje like god nettforbinding nordover mot Bergen og dermed går skilet nord for Austevoll, Tysnes og Fusa.

Prisområde i Noreg

Statnett har ei nettside som viser straumflyten mellom prisområda. På denne nettsida kan ein og spole tilbake for å sjå korleis dette såg ut til ulike klokkeslett og datoar tilbake i tid.

Link til Statnett si side "Tal og data frå Kraftsystemet"

Kraftflyt Statnett

Epex Spot har ei nettside som viser straumprisane i store deler av Europa.

Link til Epex Spot si nettside

Epex spot