Bømlo tilhøyrer prisområde NO2 (Kristiansand)

Statnett har ei nettside som viser straumflyten mellom prisområda. På denne nettsida kan ein og spole tilbake for å sjå korleis dette såg ut til ulike klokkeslett og datoar tilbake i tid.

Link til Statnett si side "Tal og data frå Kraftsystemet"

Kraftflyt Statnett

Epex Spot har ei nettside som viser straumprisane i store deler av Europa.

Link til Epex Spot si nettside

Epex spot