Nyheter

  • årsmøte 20119

    Godt årsmøte i Rubbhallen

    85 medlemmer som representerte 107 stemmer møtte på årsmøte i Rubbestadneset. Årsmøte handsama ordinære årsmøtesaker, i tillegg til sak om tilpassing til krav om selskapsmessig skilje.

  • Glade medlemmer

    Fem millionar i kjøpsutbytte

    For første gang deler Finnås Kraftlag ut kjøpsutbytte, og alle som var medlem i kraftlaget i 2017 får utbetalt utbytte direkte inn på konto i desember. Kjøpsutbyttet er basert på handel med kraftlaget i 2017.

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7