Gruppebilde alle tilsette

Visjonen vår:

Me é der når nåke skjer!

  • Me e’ der og reparer når uveret tek straumen.
  • Me e’ der når nye bustadfelt eller industriområde skal byggjast ut.
  • Me e’ der når nåke skjer, uansett om endringane er planlagde eller uføresette.

 I Finnås Kraftlag skal me vera:

Servicevenlege

Me står til teneste for kundane og kvarandre, med fleksibilitet og godt humør

Dyktige

Me utfører oppgåvene våre med solid fag- og lokalkunnskap

Rettskafne

I små og store saker skal det synast at me er rettferdige, ærlege og til å stola på

Offensive

Me møter utfordringane våre offensivt og løysingsorientert