Litt historie

Finnås Kraftlag vart stifta i 1946, og kunne difor feira 50 års jubileum i 1996. I høvet jubileet vart det laga ei bok, "Til teneste", som vart delt ut til alle husstandar i Bømlo. I samband med Kraftlaget sitt 60 års jubileum i 2006 vart det også laga ei bok; "Frå smalhans til breiband". Alle tekstar og bilde i det følgjande er henta frå jubileumsbøkene.
 • Finnås Kraftlag

  Stad- og namneval

  Teksten er henta frå Jubileumsboka "Til teneste" i samband med Finnås Kraftlag sitt 50 års jubilem.
 • Vassverk Brakedal

  Private lysverk

  Teksten er henta frå Jubileumsboka "Til teneste" i samband med Finnås Kraftlag sitt 50 års jubilem.
 • Oppsummering av 50 års jubileumsboka

  Teksten er henta frå Jubileumsboka "Til teneste" i samband med Finnås Kraftlag sitt 50 års jubilem. Nedanfor kjem ei svært kort oppsummering frå boka.
 • Lønsnivå

  Teksten er henta frå Jubileumsboka "Til teneste" i samband med Finnås Kraftlag sitt 50 års jubilem.
 • 50 års jubileum

  Finnås Kraftlag vart stifta i 1946, og kunne difor feira 50 års jubileum i 1996. I høvet jubileet vart det laga ei bok, "Til teneste", som vart delt ut til alle husstandar i Bømlo. Alle tekstar og bilde under er henta frå jubileumsboka.
 • Inn i vår tid 1982 - 2006

  I samband med Finnås Kraftlag sitt 60 års jubileum i 2006 vart det laga eit hefte som me her har utdrag frå.

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7