Framsida av 50 års jubileumsboka: "Til teneste"Kva handlar boka om?

Emna som er omhandla i boka er bakgrunnen for skipinga, anleggstida 1946-1954, den jamne drifta i åra 1954-1982, eit kapittel om næringsliv og folkesetnad og siste kapittel er om ei ny tid 1982-1996.

Forord i boka

1946 var eit år med optimisme og pågangsmot. Det var fred etter fem års krig. Landet var utarma, men i fridom skulle gjenreisinga byrja. I denne tid hadde me i vår kommune personar som kunne sjå framover og hadde større perspektiv på den utvikling som ein då såvidt kunne sjå konturane av. Ein føresetnad for større velferd og ei positiv utvikling av vårt samfunn var utviklinga av elektrisk kraft som energikjelde. Dette såg dei personar som stod bak etableringa av Finnås Kraftlag. Desse personane var med og la grunnlaget for ei utvikling av vårt samfunn som me berre kan samanligna med den industrielle revolusjon i førre århundre.

Heile forordet kan du lesa her.

Kvardagen til ein anleggsarbeidar

Les om kva to av dei fortel. I tillegg finn du ein tabell om lønsnivået 1949-1952.

Lønsnivået 1946-1952

Korleis lønsnivået var for 50-60 år sidan kan du lesa om her.

Oppsummering frå boka

Ein svært kort oppsummering frå boka finn du her.

Private lysverk

Du kan lesa om dei private lysverka her.

Stad- og namneval

Les om kvifor namnet Finnås Kraftlag vart vald, og kvar møta vart halde.

Korleis Bømlosamfunnet har utvikla seg frå 1946 til 1996

finn du i ei oversikt her (PDF, 62KB) (pdf).