Ein tabell i boka viser at det er stor forskjell på lønsnivået for 50- 60 år sidan og lønsnivået i dag.

 

Lønsnivå 1949-1952

 
1949
1950
1952
Gjengbas
2,50*
2,58
3,49
Fagarbeidar
2,23
2,33
3,29
Uerfaren ungdom
1,88
-
3,19

*) Inkl. eit basistillegg på kr. 027

Tala frå 1952 byggjer på lønsavtalen mellom SKL og Norges Arbeidsmannsforbund.

Alle fekk då eit dyrtidstillegg på kr. 1,9 pr. time.

Kjelder: FK-arkiv, Hauglands korrespondanse 15.2.1949. Rundskriv 1950. Vedlegg lønsovernskomst 1952.