utklipp Siggjo m lyng

Styret for 2018/2019:

Styremedlemer:      

 • Torleiv Fylkesnes 
 • Anne-Beth Njærheim    
 • Signe Lund Jansen
 • Eli Furnes
 • Ove Grønås
 • Vermund Hjelland        
 • Tove Lise Aasheim (tilsetterepr.)    (varamedlem: Thomas Vespestad )   

Observatør frå Bømlo kommune:

 • Odd Harald Hovland      (vara:  Morten Helland)   

Observatør frå dei tilsette:

 • Johnny Rolfsnes   (vara: Rune Nesse)

Varamedlemmer til styret:

 • 1. Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm
 • 2. Reinert Røksund
 • 3. Stina Raknes

Ny valnemnd er:

 • Sigbjørn Næsse (leiar)
 • Vidar Nygård
 • Hilde Markhus
 • Job Nedrebø
 • Selma Karin Vestvik