utklipp Siggjo m lyng

Styret for 2020/2021:

Styremedlemer:      

 • Torleiv Fylkesnes 
 • Anne-Beth Njærheim    
 • Signe Lund Jansen
 • Eli Furnes
 • Ove Grønås
 • Vermund Hjelland        
 • Johnny Rolfsnes (tilsetterepresentant)

Observatør frå Bømlo kommune:

 • Sammy Olsen      (vara:  Ragnfrid Sønstabø)   

Observatør frå dei tilsette:

 • Thomas Vespestad   (1. vara: Rune Nesse, 2. vara: Tove Lise Aasheim)

Varamedlemmer til styret:

 • 1. Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm
 • 2. Reinert Røksund
 • 3. Stina Raknes

Ny valnemnd er:

 • Hilde Markhus
 • Job Nedrebø
 • Selma Karin Vestvik
 • Kjetil Aga Gjøsæter
 • Oddgeir Alvsvåg