Førehandsbestill DOBBE (HAN-port modul) her:

Alternativ 1.

HAN-port modul frå Easee:

  • Perfekt saman med Easee ladar (Kan blant anna brukast til laststyring tilpassa hovudsikring)
  • Enkel å installere dersom Easee ladar er installert
  • Kan kjøpast og tas i bruk saman med din Easee ladar før Appen er klar til å samhandle med denne

Easee Equalizer

 

Alternativ 2

HAN-port modul frå OSS eller tilsvarande leverandør:

  • Perfekt for deg som ikkje har Easee ladar
  • Enkel å installere (Plug and play)
  • Kan reservere allereie no, men vil først få den utlevert når App er klar til å samhandle med denne. (Det kan hende annan leverandør vert valt)

OSS

Bestill HAN-port modul

Endeleg prismodell for HAN-port utstyr er ikkje klar enda. Kundane må rekne med at det vil bli eit månadleg gebyr i området på kr. 29-49 pr/mnd. Det er og naturleg at HAN-port utstyret kan koste i området kr. 800 til 1200 i innkjøp. Har du Easee ladar kan du kjøpe Easee Equalizer for kr. 1 200,-

Ved bestilling før endeleg prismodell er klar, må ein ta høgde for kostnadar som estimert over.