Førespurnad til leverandørar om informasjon Openheitslova