Torleiv Fylkesnes styreleiar

Saksdokumenta vert lagt ut til gjennomsyn på Kraftlaget sitt kontor og på heimesida frå 28.11.2022. Medlemmer kan få tilsendt saksdokumenta dersom ein ber om det.

Alle medlemmer vil få link til innkalling og sakliste tilsendt via sms og e-post med vedlegg. For å lette registreringsarbeidet må SMS med strekkode visast fram ved registrering. Ynskjer du å gje frå deg fullmakt til andre må du fylla ut og signere på vedlagte fullmaktskjema.

Desse sakene ligg føre:

SAK 13.  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

SAK 14.  VAL AV TO PERSONAR TIL Å SKRIVA UNDER MØTEBOK OG VAL AV TO VALOBSERVATØRAR

SAK 15.  TILBAKEBETALING TIL NÆRINGSKUNDAR OG KYRKJER

SAK 16.  GÅVE TIL NÆRMILØJTILTAK VETAHAUGEN

 

Innkalling og sakliste finn du HER (PDF, 450KB)

Fullmakt finn du HER (PDF, 104KB)

Uttale frå advokat finn du HER (PDF, 185KB)