Desse sakene ligg føre:

Sak 1   Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2   Godkjenning av møteboka frå årsmøte 10.mai 2017
Sak 3   Val av to personar til å skriva under møteboka og val av to observatørar
Sak 4   Godkjenning av investeringsavtalen mellom Finnås Kraftlag SA og Haugaland Kraft AS

Saksdokumenta (PDF, 1MB) er også lagt ut til gjennomsyn på Kraftlaget sitt kontor.

Medlemmer kan få tilsendt saksdokumenta dersom ein ber om det.
Alle medlemmer vil få innkalling og sakliste tilsendt. For å lette registreringsarbeidet må innkallingsbrevet takast med på årsmøtet. Ynskjer du å gje frå deg fullmakt til andre må du fylla ut og signere på skjemaet nedst på innkallinga.

Alle medlemmer vert med dette kalla inn til møtet.

 

For styret i Finnås Kraftlag SA

Torleiv Fylkesnes
Styreleiar