§ 14 Overgangsreglar

I tilknyting til vedtak om endring av vedtekter skal det gjennomførast ein fondsemisjon. Emisjonen vert gjennomført ved at dei tidlegare partane i Finnås Kraftlag vert oppskrivne tilsvarande ei årleg forrenting på 4,35% frå kjøpstidspunkt og fram til 31.12.2010.

Frå den summen dei tidlegare parteigarane på denne måten får til gode, skal det setjast til side kr. 300,- som skal reknast som medlemsinnskot. Resten av summen skal utbetalast til dei tidlegare parteigarane.

Parteigarar som ikkje får godskrive kr. 300,- må betala inn det som manglar som medlemspengar.

Teikningsår  Verdi i kr        Teikningsår  Verdi i kr

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

1592
1526
1462
1401
1343
1287
1233
1182
1133
1085
1040
997
955
915
877
344
329
316
303
290
278
266

 

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

255
245
234
225
215
206
198
189
182
174
167
160
153
147
141
135
129
124
119
114
109
104

Les meir om innløysing av gamle partar >>>