Alle kraftleverandørar skal informera kundane sine om samansetninga av kjeldene bak leveransane av elektrisk energi føregåande år. Dette kan kallast ein varedeklarasjon. Kravet følgjer av pålegg gjeve i eldirektivet.

Finnås Kraftlag har ikkje eigen varedeklarasjon, men har ei utrekna samansetning av kraft frå ulike energikjelder (forbruksmiks).

Meir om denne varedeklarasjon finn du hos NVE, NVE sin varedeklarasjon for 2020