Veglys i Brandasund vert vedlikehaldne av Haugaland Kraft og veglysa langs nye fylkesvegar av Statens Vegvesen.

  • For feilmelding Brandasund: 52 70 80 00
  • For feilmelding til Statens Vegvesen: tlf 175

Fyll ut skjema for å melde slokna veglys:


Hak av for eigar av veglyset
   

Private veglys

Me gjer merksam på at vedlikehald av private veglys vert fakturert for medgått tid.