Meld frå om slokna veglys til Bømlo Kraftnett ved å registrere feilstaden på denne kartløysinga.

Kartløysing veglys

Veglysa i Brandasund vert vedlikehaldne av Haugaland Kraft og veglysa langs fylkesvegar i Bømlo-pakken av Statens Vegvesen.