Enova gir støtte til solcelleanlegg som oppfyller visse krav.

Frå 1. juli 2021 er grunnstøtta til solcelleanlegg kr. 7 500,-. I tillegg kjem ei støtte på kr. 1 250,- pr kW installert effekt opp tl 15kW.

Du kan få enda meir i støtte om du kombinerar el-produksjon med eksempelvis solfangarar.

Framgangsmåte:

Du bestiller eit anlegg gjennom Finnås Kraftlag AS.

Me installerer anlegget og inngår avtale med deg som kunde om kjøp og sal av all straumutveksling med ditt anlegg.

Me sender deg ein nedbetalingsavtale, eller eventuelt faktura på installasjonen.

Du må sende inn dokumentasjon på utgiftene, maksimal effekt og ei stadfesting om aktiv avtale om sal av overskotsproduksjon til Enova.

Enova vil overføre berekna støttebeløp til oppgit bakkontonr.

 

Link til Enova si søknadsside:

Enova - Enøk - Søknadsskjema