Nettselskap og Enova stiller krav om at eigarar av solcelleanlegg inngår  plusskunde- eller prosumentavtale med nettselskapet. Det er og krav om at ein inngår avtale med eit straumselskap som leverer og kjøper straumen til og frå anlegget. I Finnås kraflag AS sitt område er det Bømlo Kraftnett AS som er nettselskap og som det må etablerast ein plusskundeavtale med. I tillegg stiller Finnås Kraftlag AS krav om at våre solcellekundar bind seg til oss som kraftleverandør for både sal og kjøp. Om ein vel rentefri nedbetaling av anlegget, er bindingstida 2 år. Om ein vel å betale ut anlegget som ein eingangssum, er bindingstida seks månadar.

Sjå Finnås kraftlag sine vilkår for kjøp og sal av kraft her (PDF, 169KB)

Vilkår for kjøp av solceller (PDF, 218KB)

Spesielle vilkår og praktiske opplysningar ved kjøp av Solcelleanlegg (PDF, 156KB)

Link til Bømlo Kraftnett sine vilkår for plusskundar finn du her

Kontrakt