Nettselskap og Enova stiller krav om at eigarar av solcelleanlegg inngår såkalla plusskundeavtale med nettselskapet. Det er og krav om at ein inngår avtale med eit straumselskap som leverer og kjøper straumen til og frå anlegget. I Finnås kraflag AS sitt område er det Bømlo Kraftnett AS som er nettselskap og som det må etablerast ein plusskundeavtale med. I tillegg stiller Finnås Kraftlag AS som krav for kjøp av solcelleanlegg at ein bind seg til oss som leverandør. Om ein vel rentefri nedbetaling av anlegget, er bindingstida 5 år. Om ein vel å betale ut anlegget som ein eingangssum, er bindingstida seks månadar.

Sjå Finnås kraftlag sine vilkår for kjøp og sal av kraft her (PDF, 169KB)

Vilkår for kjøp av solceller (PDF, 214KB)

Link til Bømlo Kraftnett sine vilkår for plusskundar finn du her

Kontrakt