EVA målaravlesar

EVA målaravlesar

Forklaring:

Dette er komponenten som er kopla til HAN-porten i målaren. Denne hentar ut data om forbruk og timesverdiar som vert brukt til styring av smarthuset ditt.

 

EVA HUB:

EVA hub

Forklaring:

Dette er hjerta i smarthuset ditt. Det er denne komponenten som kommuniserer med alt utstyr som blir kopla opp i smarthuset ditt. Den kommuniserer via Zigbee med andre komponentar og via Wifi nettet med omverda.

 

Relè for varmtvassberedar

Rele

Forklaring:

Relè som kan bryte opp til 25A laststraum. Den blir normalt montert i sikringsskapet og koplar ut heile kursen den er tilkopla. Om det ikkje er plass i sikringsskapet eller du ikkje har eigen kurs berre til varmtvassberedaren, vil denne måtte monterast i eigen boks ved beredar eller anna eigna stad.

Termostat

Termostat

Forklaring:

Termostat som kan bryte opp til 16A laststraum. Den er kopla til HUB via Zigbee og kan styrast av systemet. Den viser temperatur i display og viser og kva innstilling som er gjort av systemet. Fås i både kvit og svart utføring.

Eige utstyr

Du kan legge til anna utstyr som er Zigbee kompatibelt. Alle variantar på marknaden er ikkje testa ut enda, men på EVA sine sider finn du info om det som dei har fått testa ut.

Tredjepartsprodukter som er testet i Eva – Eva Smarthus

 

Ytterlegare informasjon

I menyen til høgre på hovedsida vår ligg det fleire lenker til nyttig informasjon.

På nettsidene til EVA smart strømstyring finn ein masse relevant informasjon. Sjå gjerne gjennom desse sidene:

Eva Smarthus