• Alder under 26 år.
  • Stipendet skal berre tildelast utøvarar som har utmerka seg på eit nasjonalt eller internasjonalt nivå innan sin idrett, kultur eller utdanning.
  • Vinnaren av stipendet må vera gode førebilete for Finnås kraftlag og innbyggjarane på Bømlo.
  • Berre ungdom som er oppvaksen eller heimehøyrande på Bømlo kan søkje og bli tildelt stipendet.
  • Vinnaren skal promotere Finnås Kraftlag på eigna vis.
  • Ein kan berre få tildelt stipend ein gong.
  • Beløpet på stipendet er kr. 25.000,-

Søknadsfrist  2022: 15. april.