• Driftsmelding Nett 21. januar (12:08)

    Torsdag 23. januar blir det 2 korte straumstansar for kundar på trafokrets Bjørnevik for aggregatkøyring. Den første på inntil 15min i frå kl. 0900. Den andre blir på inntil 15min i frå kl. 14:30. Nettet må til ei kvar tid reknast som spenningsførande då straumen vil koplast inn utan varsel. Me seier oss leie for umaken!

Nyheter

  • Montørar arbeidar i stolpe

    Kraftlaget blir konsern

    - men det meste blir som før.

    Kraftlaget må tilpassa seg endringar i energiloven og krav om selskapsmessig skilje. Omorganiseringa skjer ved etablering av konsern frå 01.januar 2020

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7