• Me 18. September (10:01)

  gjer rksam på at det no vil pågå skoghogst langs lågspentnettet i områda Urangsvåg, Goddo, Økland, Nesse, ling og Hiskjo. Det pågår samstundes plukkhogst langs høgspentlinjene i heile forsyningsområdet. Det vil bli rydda i hagar og på dyrka mark. For øvrig må grunneigarane ta vare på virket. Spørsmål kan rettast til Finnås Kraftlag på telefon 53 42 89 00

Nyheter

 • Ny tv-løysing

  Ny TV-løysing

  Den nye TV-løysinga vår har fått kjempegod mottaking!

 • Bli medlem

  Kjøpsutbytte

  Styret tilrår at årsmøtet deler ut 5 millionar kroner i kjøpsutbytte fordelt på medlemmane etter handel med kraftlaget i 2017. Alle som bur på Bømlo og er kunde hos Finnås Kraftlag kan bli medlem. Er ikkje du medlem? Her kan du teikne medlemskap og få ta del i framtidige kjøpsutbytte frå Kraftlaget. Medlemskap lønar seg!

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7