• Nøytralitet

    I kraftmarknaden er det krav om skilje mellom konkurranseorienterte omsetningsselskap og monopolregulerte nettverksemder.

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7