Nils Gunnar Gloppen

Finnås Kraftlag deler i desse dagar ut både kjøpsutbytte og gåver til lag og organisasjonar. Her ved Elverksjef Nils Gunnar Gloppen. Foto: Magne Langåker.

Det kom inn 144 søknadar til Finnås Kraftlag sitt gåvefond og nesten alle har fått tildelt pengar i år. For mange lag, foreiningar og organisasjonar er støtta frå kraftlaget avgjerande for å få gjennomført prosjekt.

Kraftlaget vårt er nettopp det: Vårt. Me er organisert som eit samvirke og sidan det er bømlingane som er medlemer og eigarar får me behalda verdiskapinga lokalt.

Desse får tildelt gåver frå Finnås Kraftlag i 2018:

Liste over gåvemottakarar (PDF, 212KB)