• Me 18. September (10:01)

  gjer rksam på at det no vil pågå skoghogst langs lågspentnettet i områda Urangsvåg, Goddo, Økland, Nesse, ling og Hiskjo. Det pågår samstundes plukkhogst langs høgspentlinjene i heile forsyningsområdet. Det vil bli rydda i hagar og på dyrka mark. For øvrig må grunneigarane ta vare på virket. Spørsmål kan rettast til Finnås Kraftlag på telefon 53 42 89 00

Nyheter

 • Glade medlemmer

  Fem millionar i kjøpsutbytte

  For første gang deler Finnås Kraftlag ut kjøpsutbytte, og alle som var medlem i kraftlaget i 2017 får utbetalt utbytte direkte inn på konto i desember. Kjøpsutbyttet er basert på handel med kraftlaget i 2017.

 • Ny tv-løysing

  Ny TV-løysing

  Den nye TV-løysinga vår har fått kjempegod mottaking!

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7