Nyheter

 • Montørar arbeidar i stolpe

  Kraftlaget blir konsern

  - men det meste blir som før.

  Kraftlaget må tilpassa seg endringar i energiloven og krav om selskapsmessig skilje. Omorganiseringa skjer ved etablering av konsern frå 01.januar 2020

 • Nils Gunnar Gloppen

  Utbetaling av kjøpsutbytte

  Alle som er medlem i Finnås kraftlag kan venta seg ein hyggeleg sum pengar inn på konto 10. desember. Kjøpsutbyttet er basert på handel med kraftlaget i 2018.

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7