Nyheter

  • Glade medlemmer

    Utbetaling av kjøpsutbytte

    Alle som er medlem i Finnås kraftlag kan venta seg ein hyggeleg sum pengar inn på konto. Kjøpsutbyttet er basert på handel med kraftlaget i 2022.

  • KraftlagsAPPen

    Endring i straumstøtta frå 1. september

    Frå og med 1. september er det timeprisen på straumen som avgjer kor mykje du får i straumstøtte. Straumstøtta slår inn når timeprisen overstig 70 øre per kWh for straumforbruk inntil 5 000 kWh per månad, og støttegraden vil framleis vera på 90 prosent. Ordninga gjeld ut 2024. 

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7