Energi er framtidas satsingsområde, og me satsar på dette og deg om du vil. Verda treng stadig ny og framtidsretta energi. Skal me få dette til, treng me nye og innovative hovud i bransje.n vår

Etter 2-årig grunnutdanning kan du starta hos oss som lærling. Fagbrev har du allereie etter to og eit halvt år. Etter dette kan du velja å gå vidare på høgskule eller universitet.

Illustrasjon som visar utdanningsvegen