stransnellik

Søknadskriteria:

  • Frivillige lag og organisasjonar som har måtte avlyse/redusere planlagde arrangement grunna Korona-situasjonen.
  • Resultat er redusert med meir enn kr 15.000 samanlikna med tidlegare års arrangement.
  • Økonomisk tap må kunne dokumenterast.

Søknadsfrist: 30.09.2020

Lenke til Søknadsskjema