Elverksjef Nils Gunnar Gloppen

Finnås kraftlag deler i desse dagar ut både kjøpsutbytte og gåver til lag og organisasjonar. Her ved elverksjef Nils Gunnar Gloppen

For mange lag, foreiningar og organisasjonar er støtta frå kraftlaget avgjerande for å få gjennomført prosjekt, og i år har 144 lag og føremål fått tildelt pengar frå kraftlaget vårt.

Og kraftlaget er nettopp det: Vårt. Me er organisert som eit samvirke og sidan det er bømlingane som er medlemer og eigarar får me behalda verdiskapinga lokalt. I desse dagar deler me også ut kjøpsutbytte til medlemene våre – les meir om det i ei anna sak.  

Desse får tildelt gåver frå Finnås Kraftlag i 2019:

Liste over gåvemottakarar (PDF, 199KB)