• Driftsmelding nett 20. mai (13:22)

    Onsdag 22. mai vert det straumstans for kundar til trafokretsar Jektaneset, Grindheimsvåg, Totland, og Totland Vest på inntil 2 timar i frå kl. 09:30 til 11:30 grunna vedlikehaldsarbeid i høgspentnettet. Nettet må til ei kvar tid reknast som spenningsførande då straumen vil koplast inn utan varsel. Me seier oss leie for umaken

Døgnvakt straumnett

53 42 89 10
952 20 674
24/7