Allmennyttige gåver

 

•    Søknadsfrist  15. september.
•    Midlane skal forttrinnsvis gå til investeringar. 
•    Før utbetaling av gåva, må det dokumenterast at pengane er brukt til føremålet.

Premissar

Fotballgutar frå Moster