Medlemsinnskotet er kr 300,-. Medlemskapet er gjeldande frå dato for innbetaling av medlemsinnskot.

Dersom du har motteke innkalling til årsmøte 2018 er du allereie medlem og treng ikkje registrere deg på ny.

To eller fleire personar kan ha medlemskap saman, jfr. Samvirkelova §19. I så fall må de oppnemna ein person til å opptre overfor Kraftlaget. Dersom medlemskapet har fleire eigarar, må namnet på desse fyllast inn i skjemaet.