Kjem snart!           

                                                   smarthus

SMARTARE HUS. HEILT ENKELT.

HITCH er en løysing som er utvikla av 47 små og mellomstore energiselskap i Norge, i samarbeid med leiande aktørar på smarthusteknologi. Med HITCH får du full styring over heimen din, ned til kvar smarte minste enhet i huset. Du set dette enkelt opp sjølv, og kan leggje til så mykje utstyr du vil. Lampene, kaffimaskina, til og med vaskemaskinen din kan integrerast med HITCH.

Vert lansert i løpet av våren 2018

Meir informasjon kjem! www.hitch.no