Straumprisen blir fastsatt på den nordiske børsen ca. kl 13:00 dagen i førevegen. Prisen vil normalt variere frå time til time. Som regel er den dyrast om morgon og ettermiddag. For å sjå kva straumprisen er neste døgn, kan ein gå inn på Nordpool sine nettsider og søke opp Kristiansand. Merk at prisen er oppgitt i Euro pr. MWh. Det er muleg å endre valet til NOK pr. MWh. For å gjere den om til øre/kWh må ein dermed dele på 10. Prisen er og oppgitt utan MVA.

Finnås Kraftlag kjøper straumen til spotpris. I tillegg tar me eit påslag på 5 øre/kWh inkludert moms.

Nedanfor har me vist eit eksempel på kva straumprisen blir for deg som kunde av Finnås Kraftlag AS den 1. og 2. februar 2021. Me har som sagt eit påslag på spotprisen på 4 øre pluss moms (5 øre m/moms). Prisen i den blå kolonna viser det du som kunde må betale til ei kvar tid.

Om du har spørsmål om straumpris og timesavrekning er det berre å kontakte vårt sentralbord.

Eksempel på berekning av straumpris som kunden må betale