Det er for tida stor uvisse i kraftmarknaden og vanskeleg å spå kva framtidsprisen vil bli. Finnås Kraftlag handlar all straum i spotmarknaden, og kan difor ikkje tilby fastprisavtalar til våre kundar. Me arbeidar med å få på plass system der me kan tilby slike produkt, men dette er dessverre ikkje på plass enda.