natur og solnedgang

Finnås Kraftlag tilbyr fylgjande straumprodukt:

Spot-on-Bømlo (Nordpool spotpris + påslag)

Vårt påslag gjeldande frå 01.04.2020: 5 øre/kWh

Oversikt over straumprisar time for time finn du ved å følgje link til Nordpool spotprisar .

Merk at vårt område er Kristiansand (NO2) og at prisar må endrast til NOK frå Euro i menyen. Du får då pris kr/MWh. Ved å dele på 10 får ein prisen øre/kWh. Dette er vår innkjøpspris. For å finne prisen du betaler må du legge til moms ved å gange med 1,25 og etterpå plusse på 5 øre som er vårt påslag. Me ser at det er komplisert å finne fram til timesprisen og håpar me innan kort tid har på plass eit verktøy som gjer det meir oversiktleg for deg som kunde.

Mi Side finn du oversikt over forbruket ditt kvar time.

Gjennomsnittprisen for ein hushaldningskunde januar: 68,72 øre/kWh (inkl.mva). Dersom prisen på din faktura er høgare/lågare enn dette, betyr det at du har brukt meir/mindre straum i dei dyraste timane enn ein gjennomsnittleg hushaldning på Bømlo.

I 2020 hadde me tidenes lågaste straumprisar. Etter nyttår har prisen vore høg (men ikkje høgare enn 2019). Forklaringa på dette er at me er inne i ein kuldeperiode med rekordstort forbruk, samtidig som det har vore låg vindkraftproduksjon i både Norden og Europa. Dette er med på å presse opp kraftprisen.

graf kraftpriser

Me har ingen fastavgift, fakturagebyr eller skjulte påslag. 

Hos Finnås Kraftlag får du spot-avtale som er den avtaletypen som forbrukarmyndigheitene tilrår. Me har ingen fastavgift, fakturagebyr eller skjulte påslag. Me ønsker å gjera det trygt, lett og oversiktleg for deg som kunde ved kun å ha ein avtaletype og ingen lokketilbod.

Er du medlem hos Finnås Kraftlag får du som kunde kjøpsutbytte i tillegg. Dei to siste åra har selskapet utbetalt 7,3 og 10 millionar i kjøpsutbytte. Dette utgjer omlag 2-3 øre/kWh i rabatt på kraftprisen. ( I tillegg får du også kjøpsutbytte basert på nettleige og kjøp av fibertenester). Utbytte vert utbetalt i desember, basert på handel året i førevegen.

Oversikt historiske prisar