Avtalen for deg som ønskjer forutsigbarheit.

  • Samme pris over ein gitt periode
  • Jamnare straumrekningar
  • Enkelt og oversiktlig

Ein fastpriskontrakt er ein avtale om ein fast pris på straum målt i øre/kWh over ein periode.
Dette gir deg som kunde ei forsikring mot høge straumprisar – spesielt på vinterstid.
 

Avtalen kan mellom anna vurderast for husholdningar som ønskjer meir forutsigbare og jamne straumrekningar.

Avtalen vil truleg bli dyrare totalt samanlikna med ein spotprisavtale. Avtalen er bindande for begge partar i avtaleperioden. Dersom avtalen likevel vert sagt opp før utløpet av perioden påløpar det eit avviklingsgebyr.

Ta kontakt med oss dersom du ønskjer tilbod om fastpris.