natur og solnedgang

 

Finnås Kraftlag tilbyr fylgjande straumprodukt:
ProduktPris juli 2019
Kraft til innkjøpspris (forbruksveid spotpris) 48,043 øre/kwh

Påslag Innkjøpspris gjeldande frå 01.10.2018: 5,9 øre/kWh

Oversikt historiske prisar