natur og solnedgang

 

Finnås Kraftlag tilbyr fylgjande straumprodukt:
ProduktPris juni 2018
Kraft til innkjøpspris (forbruksveid spotpris) 57,92 øre/kwh

Påslag Innkjøpspris gjeldande frå 01.06.2018: 4,5 øre/kWh

Oversikt historiske prisar