natur og solnedgang

 

Finnås Kraftlag tilbyr fylgjande straumprodukt:
ProduktPris oktober 2020
Kraft til innkjøpspris (forbruksveid spotpris) 23,861 øre/kwh

Vårt påslag gjeldande frå 01.04.2020: 5 øre/kWh

Me har ingen fastavgift, fakturagebyr eller skjule påslag. 

Er du medlem hos Finnås Kraftlag får du som kunde også kjøpsutbytte. Dei to siste åra har selskapet betalt ut hhv 5 og 7,3 millionar kroner i kjøpsutbytte. Dette utgjer omlag 2-3 øre/kWh i rabatt på kraftprisen. ( I tillegg får du også kjøpsutbytte basert på nettleige og kjøp av fibertenester). Årsmøte 2020 vedtok nyleg å utbetale rekordstort kjøpsutbytte på 10 millionar kroner. Utbytte vert utbetalt i desember, basert på handel i 2019.

Oversikt historiske prisar