natur og solnedgang

 

Finnås Kraftlag tilbyr fylgjande straumprodukt:
ProduktPris august 2020
Kraft til innkjøpspris (forbruksveid spotpris) 10,280 øre/kwh

Påslag Innkjøpspris gjeldande frå 01.04.2020: 5 øre/kWh

Rekordlåge straumprisar!

Svært mykje nedbør og mildvêr, kombinert med ein verdsøkonomi i krise på grunn av Korona, har bidrege til at me opplever rekordlåge kraftprisar. 

Den låga kraftprisen er mykje omtala i nyheitene. Media refererer vanlegvis til spotpris på kraftbørsen. I tillegg til denne spotprisen kjem merverdiavgift og leverandør sitt påslag som også skal dekke kostnad med lovpålagt elsertifikat. Finnås Kraftlag sitt påslag er 5 øre. Er du medlem hos Finnås Kraftlag får du som kunde også kjøpsutbytte. Dei to siste åra har selskapet betalt ut hhv 5 og 7,3 millionar kroner i kjøpsutbytte. Dette utgjer omlag 2-3 øre/kWh i rabatt på kraftprisen. ( I tillegg får du også kjøpsutbytte basert på nettleige og kjøp av fibertenester). Årsmøte 2020 vedtok nyleg å utbetale rekordstort kjøpsutbytte på 10 millionar kroner. Utbytte vert utbetalt i desember, basert på handel i 2019.

Oversikt historiske prisar