Avtalen for deg som ønskjer forutsigbarheit.

  • Samme pris over ein gitt periode
  • Jamnare straumrekningar
  • Enkelt og oversiktlig

Ein fastpriskontrakt er ein avtale om ein fast pris på straum målt i øre/kWh over ein periode.
Dette gir deg som kunde ei forsikring mot høge straumprisar – spesielt på vinterstid.
 

Avtalen kan mellom anna vurderast for husholdningar som ønskjer meir forutsigbare og jamne straumrekningar. Avtalen er bindande for begge partar i avtaleperioden. Dersom avtalen likevel vert sagt opp før utløpet av perioden påløpar det eit avviklingsgebyr.

Ta kontakt med oss dersom du ønskjer tilbod om fastpris.