natur og solnedgang

 

Finnås Kraftlag tilbyr fylgjande straumprodukt:
ProduktPris november 2019
Kraft til innkjøpspris (forbruksveid spotpris) 59,991 øre/kWh

Påslag Innkjøpspris gjeldande frå 01.10.2018: 5,9 øre/kWh

Oversikt historiske prisar