natur og solnedgang

 

Finnås Kraftlag tilbyr fylgjande straumprodukt:
ProduktPris desember 2018
Kraft til innkjøpspris (forbruksveid spotpris) 70,364 øre/kwh

Påslag Innkjøpspris gjeldande frå 01.10.2018: 5,9 øre/kWh

Oversikt historiske prisar