Vær heima også når du er vekke - få ein tryggare heim for deg og familien!

 

 

Finnås Kraftlag og 14 andre norske energi- og breibandselskap lanserar Hitch, ei enkel og fleksibel smarthusløysing til alle våre kundar.

 

Med HITCH får du full styring over heimen din, ned til kvar minste smarte eining i huset. Du set enkelt opp dette sjølv, og kan leggje til så mykje utstyr du vil.

utstyrspakke

 

Snart er kaffien klar

Lys som skrur seg på automatisk, varmeomnar som justerar seg ned om natta, og kaffi som traktar seg sjølv. Det er berre fantasien som set grenser for kva du kan bruke Hitch til.

Hitch krev ingen installasjon, du kan kopla til så mange smarte einingar du vil, og styrer alt i ein App.

Les meir om denne spennande nyheiten: www.hitch.no