Isroser

Avlesinga kan du melda til oss på tre forskjellige måtar:

  • Telefonavlesing, gratis nummer 800 68 108
  • SMS
  • Mi Side

Sørg for å ha kundenummer og målarnummer tilgjengeleg ved innmelding på telefon eller internett. Avlesingsperiode er 3 dagar før og 3 dagar etter den første i kvar månad.

Har du problem med levering av målaravlesing på den automatiske telefonsvararen?

Hugs at kundenummer skal ha 8 siffer, og målarnummer skal ha 6 siffer. Legg til 0 framfor talla dine til du har korrekt antall siffer.