Lærling kontorfag

Lærling kontorfag

Me søker deg som er engasjert og motivert, og tilbyr opplæring innan:

  • Kontorservice: Yta kundeservice og være med å planlegge, utføra, dokumentera og vurdera kontoradministrative og kontortekniske oppgåver, følgje daglege rutinar, instruksar og gjeldande regelverk
  • IKT-tenester: Opplæring og innføring i verksemda sine kontorstøtteprogram.
  • Økonomi: Grunnleggande kompetanse i verksemda sitt økonomisystem

Kvalifikasjonar:

  • Gjennomført VG1 og VG2 Sal, service og sikkerhet
  • Serviceinnstilt, engasjert og motivert for faget
  • God skriftleg framstillingsevne
  • Er positiv og tar ansvar for eiga læring
  • Jobbar godt sjølvstendig og i samarbeid med andre

Finnås Kraftlag har eit triveleg arbeidsmiljø,og kan tilby konkurransedyktige løns-, pensjons- og forsikringsvilkår. Gode velferdsordningar.

Meir informasjon om stillinga får du hos Bente Steinsland, tlf. 482 18 103,  bst@finnas-kraftlag.no.

Send søknad med CV til firmapost@finnas-kraftlag.no, merka “Lærling kontorfag” innan14.02.2022