Årsmøtet 2017 vedtok å setja av 1 million kroner til gåvefond disponert av styret i Finnås Kraftlag. På styremøte 08.11.2017 vedtok styret å dele ut 1 million kroner fordelt på 132 ulike lag og organisasjonar.  

Finnås Kraftlag er glad for at så mange lag har søkt om stønad - det vitnar om stor aktivitet og eit yrande lags- og kulturliv i kommunen vår. Finnås Kraftlag håpar og trur at midlane kjem til god nytte.

Aga Grendalag
Alvsvåg alternativ skulearena
Arhaugen Vel
Baadehuset
Barmane Friområde
Brekke og Sæverud Gardslag
Bremnes Drillkorps
Bremnes Idrettslag,Friidrett
Bremnes KFUK/KFUM Speidarar
Bremnes Pistolklubb
Bråtaneset Velforening
Buhammarfeltet Vel
Bømlo Bedehus
Bømlo Båtlag
Bømlo Film og Musikk
Bømlo Folkehøgskule
Bømlo Fotoklubb
Bømlo Frivilligsentral
Bømlo Frivilligsentral alt.nyttår
Bømlo Gospel
Bømlo Hestesports klubb
Bømlo Hobbylag
Bømlo Husflidslag
Bømlo Idrettslag
Bømlo Janitsjar
Bømlo Kv.- og Familielag
Bømlo Kystlag
Bømlo MINIMAX
Bømlo Motorsport Klubb
Bømlo Pensjonistforrening
Bømlo Pre soul children
Bømlo Røde Kors
Bømlo Røde Kors,Rødekorshuset
Bømlo Skulekorps
Bømlo Skulemuseum
Bømlo Skyttarlag
Bømlo Sportsdykkere
Bømlo Tamil Sangam
Bømlo Trekkspelklubb
Bømlo Tur- og sogelag
Bømlo Turlag
Demensforeningen i Bømlo
DFEF Sion Mosterhamn
Diakoninemnda
Espevær Bedehus
Espevær Lekeplass
EvoLAN
Fangavikvegen Vel
FAU Foldrøy Skule
FAU Gilje Skule
FAU Svortland Skule
FAU Våge Skule
Finnås Bedehus
Finnås Sportsklubb
Finnås Søndagsskule
Foldrøy Vel
Folkeakademiet i Bømlo
Framtid for Lykling
Gilje Allidrett
Gilje Ungdomslag
Goddo Grendalag
Grunnavågen Vellag
Gutta på Tur
Hallaråker Gardslag
Hammaren Vel
Heddebakkebrotet Vel
Hidleneset Vel

 

Hillestveit Musikkorps
Hiskjo Bedehus
Holmesjøen Velforening
Høvringevika Velforening
Innvær Gardslag
Julefest for Utviklingshemma
Junior Klubb
Kanaldagane
Langevåg Bygdatun
Langevåg Gjestehamn
Langevåg Idrettsbygg
Langevåg Sentrumsforening
Langevåg Utvikling
Laurhammer Bedehus
Leite Aust Velforeining
Lykling Kvinne- og fami.
Løp for Livet
Meling Gardslag
Mental Helse
Moster Drill
Moster Grendautval
Moster Grendautval-turløyper
Moster Handverkstad
Moster Idrettslag
Moster Skulekorps
Moster Sogelag
Moster Sokneråd
Møllevik Velforening
NFU, Bømlo
NMS Gjenbruk
Piffi UB
Prosjekt Finnås Bedehus
Rolfsnes Grendalag
Rolfsnes Kv.- og Familielag
Rubbestadneset Idrettslag
Rubbestadneset Kvinne -og fami.
Rubbestadneset Aktivitetspark
Rubbestadneset Bedehus
Rubbestadneset Skulekorps
Siggjarvåg Vel
Sollia Vel
Stavland Vel
Stavlandsneset Vel
Steinsbø og Laurhammar Vel
Sunnhordland Padleklubb
Sunnhordland Senioruniversitet
Svanhilds Orkester
Svortland Krinslag
Søvold Gardslag
Ten Sing Bømlo
The Jokers
Tjong Bedehus
Tora Mostrastongprisen og seminar
Trekløver 
Tuehaugen Nabolag
Turløype Siggjo
UFO(Ungdomsforening Langevåg)
Ungdomsheimen
Urangsvåg Håndverksted
Vedvika Ve' & Vel
Venner av Slåtterøy Fyr
Veteranlaget Wichmann-Wärtsila
Vinsen Fiskefestival
Vokalgruppa Kling
Øvre Gåsland vel