rogn med haustfargar

Faktura
Me sender ut faktura for nettleige, kraft og breiband kvar månad.

Forfallsdato
Forfallsdato er sett til den første i kvar månad.

Felles faktura
Er du totalkunde av oss vil du no få alle produkta du kjøper samla på ein felles faktura.

Har du spørsmål eller ynskjer ei forklaring av detaljer på fakturaen din finner du oversikt over dette inne på Mi Side.

Her vil du også finne oversikt over: